Yatırımcı Sunumu

Faaliyet Raporu

SPK Raporu

Fiyat Tespit Raporu Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu

Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor