Hammadde yetiştiriciliği safhasında, üretimde kullanılacak olan hammadde tohumları, sertifikalı ve Restaurant Brands International’ın (RBI) standardında yer alan tohum cinsleri kullanılarak yetiştiriliyor; ekim, büyüme ve hasat aşamaları sürekli kontrol ediliyor.

Üretimde, sanayilik tip patatesler kullanılıyor. Kuru madde oranları yüksek bu cinsler, depolama sürecine ve hastalıklara karşı dayanıklıdır (Lady Olimpia, Russet Burbank, İnnavator). Bu tip sanayilik patatesler yurt dışından getirilip devletten kiralanan özel tarlalarda yetiştirilerek sertifikalandırılıyor. Söz konusu sertifikalı tohumlar, sözleşme yapılan çiftçilere verilerek ekiliyor ve hasat sonrası fabrika tarafından işlenmek üzere alınıyor. Bu süreç üç yıl sürüyor.

Tarladan son ürüne kadar tüm aşamalarda izlenebilirlik programı uygulanıyor; tüm süreç BRC ve RBI standartlarında gerçekleşiyor.

Hasat edilen ürün fabrikaya geldikten sonra kalite kontrolü yapılıyor; analiz sonuçları uygun olan hammadde alındıktan sonra üretimde işleniyor. Tüm sezon kullanılacak hammadde ise depolanıyor.

Depolama aşamasında dünyanın önde gelen depolama sistemleri kullanılıyor; depolama süresinde patatesin tazeliğini en üst seviyede korunuyor.

Depodan gelen hammadde, boyut olarak kalibre edildikten sonra, üretim sürecine geçiliyor. Üretim, aşağıdaki aşamalarda seyrediyor:

HAM PATATES EKİMİ

TOHUMLUK OPERASYONU

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait patates tohumluk üretimi için ihale edilen devlet arazilerinde, 3.500-4.000 dekar sulanabilir arazide, devletin belirlediği kriterlere uygun 14.000-16.000 ton sertifikalı tohumluk patates üretimi yapılıyor.

HAM PATATES OPERASYONU

Türkiye çapında yaklaşık 25 ildeki toplam 40.000 dekar sulanabilir arazide, fabrika alım kriterlerine uygun ve bedeli ödenen 150.000 tonluk ham patates ekimi yapılıyor.yapılıyor.

Ham patates üretim süreci, 3 yıllık bir zaman dilimini kapsıyor. Bunun birinci yılında yurtdışında sözleşmeli olarak üst kademe tohumluk ekimleri yaptırılıyor ve fabrika tohum deposuna teslim ediliyor. İkinci yıl, üst kademe gelen tohumlar, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait patates tohumluk üretimi için ihale edilen devlet arazilerinde çoğaltılarak sertifikalandırılıyor ve fabrika tohum deposuna teslim ediliyor. Üçüncü yılda ise sertifikalandırılan tohumluklar ham patates üretim sözleşmesi yapılan çiftçi ve firmalara belirlenen miktarlarca bölgenin iklim ve toprak yapısına göre belirlenen çeşitlerde dağıtılarak dikimler gerçekleştiriliyor. Sezon içerisinde arazi kontrolleri, gübreleme, ilaçlama programları yapılarak teknik destek veriliyor. Hasat zamanında, fabrikanın üretim ve satış planına uygun olarak söküm programı hayata geçiriliyor, alım kriterlerine uygun ham patatesler fabrika ham patates deposuna teslim ediliyor.