İklim Eylemi

Atakey Patates Gıda olarak, iklim değişikliğine olan etkimizi asgari düzeyde tutmak amacıyla kurumsal karbon ayak izimizi ölçüyor, faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyon azaltım fırsatlarını değerlendiriyoruz.

2023 yılı itibarıyla üyesi olduğumuz Supplier Leadership on Climate Transition (S-LoCT) programı aracılığıyla, üretim proseslerimizden ve tedarik zincirimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarımızı ölçerek karbon ayak izimizi hesaplamaya başladık. Yaptığımız analizler ve tespit ettiğimiz sonuçlar çerçevesinde, karbondioksit cinsinden net toplam emisyon miktarımızı düşürme amacıyla, emisyon azaltım olanaklarını değerlendiriyoruz. Katıldığımız bu program aracılığıyla, World Resources Institute ve World Business Council for Sustainable Development kuruluşlarının iş birliğiyle yayınlanan The Greenhouse Gas Protocol (Sera Gazı Protokolü) standardına uyumlu olacak şekilde verilerimizi topluyor ve Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarımızı içeren kurumsal karbon ayak izi raporumuzu yıllık olarak hazırlıyoruz.

2023 yılı içerisinde karbon ayak izimizi azaltma amacıyla, Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WRI), UN Global Compact ve World Wide Fund for Nature (WWF) arasında yapılan iş birliği sonucunda kurulan Science Based Targets initiative (SBTi) kurumuna taahhütte bulunduk. Bu taahhüt vasıtasıyla, yakın vadeli ve bilim temelli hedefimizi SBTi kuruluşuna onaylatacağımıza dair resmi beyanımızı ilettik. İlgili taahhüdümüz SBTi tarafından Mayıs 2023’de kabul edildi. Paris Anlaşması’nda belirtilen kriterlerle uyumlu 2030 yılı odaklı bilim temelli hedefimize ulaşma amacıyla, emisyon azaltım projelerimizi devreye alacağız.

Emisyon azaltım süreçlerimiz ve ilgili hedeflerimiz üzerine hazırladığımız Emisyon Azaltım Politikamıza göre;

Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı, küresel ısınmayı 1.5 °C ile sınırlandırma hedefi doğrultusunda 2022 başlangıç yılına göre 2030 yılına kadar %42 oranında azaltmayı,

Kapsam 3 emisyonlarımızı, küresel ısınmayı 2 °C altında tutma hedefi doğrultusunda 2022 başlangıç yılına göre 2030 yılına kadar %25 oranında azaltmayı,

Yıllık olarak Sera Gazı Protokolü ile uyumlu Kapsam 1, 2 ve 3 emisyon hesaplamaları gerçekleştirmeyi ve tespit edilen emisyon miktarlarını üçüncü taraf bağımsız kuruluşlara doğrulatmayı,

Sera gazı emisyonlarımızı azaltma hedefiyle tespit edilen enerji verimliliği fırsatlarını değerlendirmeyi ve Enerji Politikamız ile uyumlu olacak şekilde enerji verimliliğimizi artırmayı,

Yenilenebilir enerji sertifikaları tedarik ederek satın alınan elektrikten kaynaklı emisyonlarımızı azaltmayı,

2030 yılı emisyon azaltım hedeflerimiz doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımları ve araç elektrifikasyon çalışmalarını değerlendirmeyi,

Kurum karbon ayak izi raporunun oluşturulmasında aktif görev alan çalışanların eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını ihtiyaç dahilinde gerçekleştirmeyi,

Bilim Temelli Hedefler girişimi (SBTi) tarafından kabul edilen yakın vadeli bilim temelli hedef oluşturma beyanımızı, Bilim Temelli Hedefler girişimi (SBTi) kurumuna onaylatmayı taahhüt ederiz.

Palm Yağı

Sürdürülebilir palm yağı teminini ve biyoçeşitliliği destelemek için, 2021 yılı ikinci yarısında Malezya’daki RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) derneğiyle görüşmelere başladık ve 01 Ekim 2021’de derneğe üye olduk (üyelik numaramız 4-1391-21-000-00). Akabinde, gerekli denetimlerden geçerek Ocak 2022’de “Mass Balance” (“Kütle Denkliği”) sertifikamızı aldık (sertifika numaramız BMT-RSPO-001327). Gelinen aşamada hem yıllık bazda hem de ihracatını yaptığımız ürünlerde kullandığımız her bir ton yağ için RSPO derneğine destek vererek palm yağının sürdürülebilirliğine katkı sunuyoruz.

Su Verimliliği

Atakey Patates Gıda olarak, tarım ve üretim faaliyetlerimizle ilişkili su kullanımında verimliliğimizi artırmayı hedeflemekteyiz.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Dairesi’nin (FAO) tarımda “daha az su ile daha fazla gıda üretimi” vizyonu doğrultusunda, tohumluk patates tarım faaliyetlerimizde su kullanım miktarımızı ölçüyor, sulama sistemlerimizi düzenli olarak kontrol ediyoruz.

Parsel bazında gerçekleştirdiğimiz sulama hesaplamaları sayesinde tohumluk patatesin ihtiyaç duyduğu sulama suyu miktarını meteorolojik verileri de takip ederek hesaplamaktayız. Modern sulama sistemleri kullanarak, su kullanımında verimliliğimizi artırıyoruz. Tansiyometre kullanımı ile toprak yüzey nemliliğini ölçüyor, patatesin su ihtiyacını anlık olarak tespit ediyoruz.

Su verimliliğimizi tarım faaliyetlerimize ek olarak, üretim süreçlerimizde de artırmayı hedeflemekteyiz.

Ham patatesin işlenmesindeki birinci proses aşaması olan yıkama basamağını, su verimliliğini göz önünde bulundurarak tasarladık. İlgili proses noktasında günlük 1.800 m3 su kullanım ihtiyacı bulunuyor. Tesisimizde bulunan çamur havuzları sayesinde, ortalama 18 günde bir defa taze beslenen 250 m3 suyu, devir daim işleminden geçirerek yeniden kullanıyoruz. İlgili altyapımız sayesinde, taze beslemede 18 günde 32.400 bin m³ su tüketimi yerine, aynı sürede yalnızca 250 m³ su tüketmekteyiz. 18 günlük periyotta, 32.150 m3 suyu tekrardan kullanıyor, yaklaşık 300 günlük bir üretim sezonunda 535.000 m3 üzerinde su tasarrufu sağlamış oluyoruz.

Su verimliliğini artırıcı proses tasarımlarına ilave olarak, atık su arıtma prosesinden çıkan deşarj suyunun %20’sini, 2026 yılı sonuna kadar geri dönüştürmeyi hedefliyoruz. Üretim tesisimizde günde yaklaşık 2.500 m3 atık su, arıtma proseslerinden (aerobik ve anaerobik arıtma) geçirildikten sonra, Su Kirliliği Yönetmeliği’nin kriterlerine uygun hale getirilip özel bir kanalizasyon hattıyla alıcı ortama deşarj ediliyor. Bu projeyle geri dönüştüreceğimiz suyun ilk aşamada yarısını ileri filtrelemeden geçirerek soğutma kulelerimizde kullanmayı hedeflemekteyiz. İlgili uygulama sayesinde su tüketimimizi 2023 yılı verilerine göre 2026 yıl sonuna kadar %15 oranında azaltmayı hedefliyoruz.

Çevre yönetimi, enerji verimliliği ve tarım odaklı sürdürülebilirlik politikalarımız:

Kurumsal sosyal uygunluk politikamız: