Karbon Emisyonu

S-LoCT Üyeliği: 2023 yılı itibarıyla üyesi olduğumuz Supplier Leadership on Climate Transition (S-LoCT) programı aracılığıyla, üretim proseslerimizden ve tedarik zincirimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarımızı ölçerek karbon ayak izimizi takip edip analiz ediyoruz. Yaptığımız analizler ve tespit ettiğimiz sonuçlar çerçevesinde, karbondioksit cinsinden net toplam emisyon miktarımızı düşürme amacıyla, yeni yatırımlar değerlendireceğiz. Katıldığımız bu program aracılığıyla, World Resources Institute ve World Business Council for Sustainable Development kuruluşlarının iş birliğiyle yayınlanan The Greenhouse Gas Protocol standardına uyumlu olacak şekilde verilerimizi topluyoruz ve karbon ayak izimizi tespit etme çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

SBTi Commitment Letter (SBTi Taahhüt Mektubu): 2023 yılı içerisinde karbon ayak izimizi azaltma amacıyla, Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WRI), UN Global Compact ve World Wide Fund for Nature (WWF) arasında yapılan iş birliği sonucunda kurulan Science Based Targets initiative (SBTi) kurumuna taahhütte bulunacağız. Bu taahhüt vasıtasıyla, karbon ayak izimizi azaltma amacıyla oluşturacağımız yakın vadeli ve bilim temelli hedefimizi SBTi kuruluşuna onaylatacağımıza dair resmi beyanımızı ileteceğiz. Paris Anlaşması’nda belirtilen kriterlerle uyumlu 2030 yılı odaklı bilim temelli hedefimize ulaşma amacıyla, emisyon azaltma projelerimizi devreye alacağız.

Palm Yağı

Sürdürülebilir palm yağı teminini ve biyoçeşitliliği destelemek için, 2021 yılı ikinci yarısında Malezya’daki RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) derneğiyle görüşmelere başladık ve 01 Ekim 2021’de derneğe üye olduk (üyelik numaramız 4-1391-21-000-00). Akabinde, gerekli denetimlerden geçerek Ocak 2022’de “Mass Balance” (“Kütle Denkliği”) sertifikamızı aldık (sertifika numaramız BMT-RSPO-001327). Gelinen aşamada hem yıllık bazda hem de ihracatını yaptığımız ürünlerde kullandığımız her bir ton yağ için RSPO derneğine destek vererek palm yağının sürdürülebilirliğine katkı sunuyoruz.

Su Yönetimi

“Alıcı ortama deşarj edilen suyun %10’unu yeniden kullanım için geri dönüştürmeye hazırlanıyoruz”

Atakey patates işleme fabrikamızda günde 2.500-3.000 m³ atık su, çeşitli arıtma proseslerinden (aerobik ve anaerobik arıtma) geçirildikten sonra, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin kriterlerine uygun hale getirilip özel bir kanalizasyon hattıyla alıcı ortama deşarj ediliyor. Alıcı ortama deşarj edilen atık suyun yaklaşık %10’unu, ileri filtrelemeden geçirerek, soğutma kulelerimizin ihtiyacı olan günlük 250-300 m³ suyu olarak geri kazanmayı planlıyoruz. Bu sayede yılda 75-90 bin m³ su kazanmayı hedefliyoruz.

“Ham patatesin yıkandığı suyun tamamını geri kullanıyoruz”

Ham patatesin üretime girdiği ilk adım, taş ayıklama ve yıkama işleminin yapıldığı ekipmanda gerçekleşiyor. Burası 90 m³/saat veya 2.160 m³/gün su sarfiyatı olan bir proses yürütülüyor. Fabrikanın henüz kuruluş aşamasında, bu konuya yönelik özel bir çözüm uygulamaya alındı. İnşa edilen çamur havuzları sayesinde, 15-20 günde bir defa taze beslenen 250 m³ su, devir daim ederek kullanılıyor. Bu sayede, taze beslemede 15-20 günde 35-40 bin m³ su harcanacakken bu yöntemle, aynı periyotta, yalnızca 250 m³ su kullanıyoruz. Böylece, bir üretim sezonunda 500-600 bin m³ su tasarrufu gerçekleştiriyoruz.

Çevre yönetimi, enerji verimliliği ve tarım odaklı sürdürülebilirlik politikalarımız: