31 Mart 2024 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar