ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği’nin 29/5 Maddesi Uyarınca Hazırlanmış Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu (2023 yılı 6 Aylık Ara Dönem Mali Tablolara İlişkin)